Zdraví a bylinky


Význam koření pro člověka se výrazně měnil v průběhu tisíciletí. Na počátku (viz Dějiny koření) to byla nesmírně drahá surovina ceněná zejména pro své léčivé účinky. Dnes patří široká škála koření k nezbytnostem v každé kuchyni. Dokonce i dřívější vzácné poklady šafrán a vanilka jsou dobře dostupné. Celá řada látek obsažených v koření projevuje své vlasnosti už při použití velmi malého množství. To nám napomáha k dosažení požadované chuti našich pokrmů.

 

Koření bylo používáno již od starověku pro celou škálu svých léčivých účinků, dokonce toto převládalo nad schopností ochucovat jídlo. V dnešní době je těmto poznatkům, zejména u bylinek, znovu přikládám velký význam, avšak schopnost poskytnout nezaměnitelnou chuť a aroma je pro nás dnes nepostradatelná.