Impressum

KOTÁNYI GmbH
Johann Galler Straße 11
A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Telefon: +43 (2245) 5300-1000
Fax: +43 (2245) 5300-1019
E-mail: info(at)kotanyi.com
Homepage: kotanyi.com

Vedení společnosti:
Mag. Erwin Kotányi
Mag. Michael Rudel
Dr. Manfred Skutzik

FN 81156Y
Zemský soud Korneuburg
ATU 19053208
Vlastník:KOTÁNYI GmbH
Předmět obchodní činnosti:Obchod a výroba koření a kořenících směsí

Určení média: webová stránka jakož i vydaný newsletter slouží k prezentaci služeb a produktů společnosti, eventuálně pro osobní data uživatelů. Informace a články budou, až do chvíle jakéhokoli odvolání majitele internetových stránek, sloužit zdarma k použití. Všechny údaje byly pečlivě prozkoumány, nicméně za správnost není poskytnuta záruka. S ohledem na technické vlastnosti internetu nemůže být poskytnuta záruka na autenticitu, správnost a úplnost informací veřejně publikovaných na internetu. Záruka není vyslovena na dostupnost webové stránky, jakož i jejího obsahu. Je vyloučena jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé či jiné škody vyplývající z použití, nebo nedostupnosti dat a informací na těchto webových stánkách, a to bez ohledu na příčinu.Obsah této webové stránky je chráněn autorským zákonem. Informace jsou určeny pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další využití, zejména jejich ukládání do databází, kopírování a každá forma komerčního využití jakož i poskytnutí třetím osobám, a to v částech nebo přepracované formě, je bez souhlasu Kotányi zakázáno.

Odpovědnost za obsah: Mag. Erwin Kotányi - výkonný ředitel Kotányi

Koncept, design, realizace:
Kraftwerk: http://www.kraftwerk.co.at

Copyright:
Všechny texty, data, obrázky.
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy na jiné stránky jsou čistě informačního charakteru. Vydavatel se neztotožňuje s obsahem těchto stránek a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Pokud by se objevil na takovýchto stránkách sporný nebo nezákonný obsah, dejte nám prosím vědět, v takovém případě bude odkaz neprodleně vymazán.