Ochrana osobních údajů

Tímto prohlášením ochrany osobních údajů bychom chtěli informovat o způsobu užití a ukládání poskytnutých dat – vše je v souladu platných předpisů ochrany osobních údajů. Na ochranu Vašich práv jsme přijali technická a organizační opatření.

Ukládání informací
Ve spojení s Vaším přístupem bude v našem serveru pro účely bezpečnosti dat dočasně uložen datový záznam.

Každý záznam se skládá z:
- Jména požadovaného souboru
- IP adresa počítače, který data požaduje
- Datum a čas požadavku
- Objem přenesených dat
- Stav přístupu (data přenesená, nenalezená data atd.)
- Popis typu použitého webového prohlížeče

Tato uložená data slouží výlučně ke statistickým účelům a v žádném případě nebudou poskytnuta třetí straně.

Google Analytics 
Tyto webové stránky používají Google Analytics, služba analýzy webu Google Inc. ("Google"). Google Analytics používají tzv. "Cookies", textová data, která jsou ukládána na vašem počítači, která umožňují analýzu použití webových stránek. Informace generované souborem cookies o použití těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google může tyto informace využívat, aby vaše použití webových stránek vyhodnotil a sestavil report o aktivitě pro provozovatele webových stránek a poskytovatele dalších služek. Google může tyto informace poskytovat třetí straně, pokud to zákon vyžaduje nebo třetí strana data jménem společnosti Googlu zpracuje.

Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení vašeho webového prohlížeče; nicméně musíme poukázat na to, že v tomto případě nemusí být možné používat všechny funkce této webové stránky. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.